O nama

Naša istorija


Uz proizvodnju i plasman premiksa stručni tim je uspješno plasirao i sledeće:

Izrada tehničkih elaborata

Izrada tehnoloških elaborata i programa za mješaone hrane za životinje.

Izrada proizvođačkih specifikacija

Izrada proizvođačkih specifikacija i tehnoloških normativa u proizvodnji hrane za životinje.

Kompjuterska obrada receptura

Kompjuterska obrada receptura i kalkulacija potpunih i dopunskih smješa (koncentrata).

Praćenje i usklađivanje proizvodnih normativa

Praćenje i usklađivanje proizvodnih normativa sa zakonskim, odnosno sa svjetskim savremenim dostignućima.

Profil Kadrova

Obrazovanost je odlika zaposlenih u preduzeću. Visoka i viša stručna sprema sa jednim dokorem nauka čini kadrovski stub koji prelazi 62% svih zaposlenih. Ostali su sa srednjom stručnom spremom.

Menadžment je usvojio praksu stalne edukacije kadrova. Znanje se dopunjuje kroz razne oblike: kongresi, simpoziji, seminari, stručna putovanja, posjete sajmovima itd.

Firma pomaže talente, stipendira mlade i brine se o opštem zadovoljstvu zaposlenih kao i o njihovom zdravlju obezbjeđujući što bolje uslove rada (godišnje specijalističke preglede i sl.)

 

Visoka i viša stručna sprema 62%
100%
Srednja stručna sprema 38%
100%

Saradnja sa institucijama

Razmišljajući o budućnosti i želji za stalnim usavršavanjem ostvarujemo stalnu saradnju sa naučnim institucijama:

  • Poljoprivredni fakultet Banja Luka
  • Naučni institut za prehrambene tehnologije Novi Sad
  • Veterinarski institut „Dr Vaso Butozan“
  • Poljoprivredni institut Banja Luka

Super Premix je član poslovnog udruženja „ Zajednica živinara i proizvođača hrane za životinje RS“