Proizvodi

Dodaci hrani za životinje:

Premixi:

Živinarstvo
Red br. Naziv Premix-a Vrste i kategorije životinja Dodavanje u hranu% Pakovanje kg
1. “Minevit”   P-B1 Brojleri do 35 dana-sa kokcid. 1.0 25
2. “Minevit”   P-B1C Brojleri do 35 dana sa kokcid. i bojom 1.0 25
3. “Minevit”   P-B2 Brojleri od 35 dana-bez kokcid. 1.0 25
4. “Minevit”   P-B2C Brojleri od 35 dana-bez kokci.sa bojom 1.0 25
5. “Minevit”   P-UP1 (bk) Pilenke u uzgoju do 14 sedm.-bez kokc. 1.0 25
6. “Minevit”   P-UP1 sa kokcidiostatikom Pilenke u uzgoju do 14 sedm.-sa kokc. 1.0 25
7. “Minevit”   P-UP1 sa amprolom Pilenke u uzgoju do 14 sedm.-sa ampr. 1.0 25
8. “Minevit”   P-UP2 Pilenke u uzgoju od 14 sedm.-bez kokc. 1.0 25
9. “Minevit”   P-RN Nosilje u rasplodu – roditelji 1.0 25
10. “Minevit”   P-KNC Nosilje konzumnih jaja sa bojom 1.0 25
11. “Minevit”   P-FU1 Fazani u uzgoju i tovu 1.0 25
12. “Minevit”   P-FN Fazani u rasplodu 1.0 25
13. “Minevit”   P-ĆT1 Ćurke u uzgoju i tovu – početni 1.0 25
14. “Minevit”   P-ĆT2 Ćurke u uzgoju i tovu – završni 1.0 25
15. “Minevit”   P-ĆR Ćurke u rasplodu 1.0 25

Proizvodimo i specijalne dodatke ( premixe ) prema zahtjevu kupca!

Govedarstvo
Red br. Naziv Premix-a Vrste i kategorije životinja Dodavanje u hranu% Pakovanje kg
1. “Minevit”   G-T Telad 1.0 25
2. “Minevit”   G-T Telad 3.0 25
3. “Minevit”   G-TJ Junad u tovu 1.0 25
4. “Minevit”   G-TJ Junad u tovu 3.0 25
5. “Minevit”   G-KMNB sa niacinom i β-karotin. Krave u laktaciji 1.0 25
6. “Minevit”   G-KMNB sa niacinom i β-karotin. Krave u laktaciji 3.0 25
7. “Minevit”   za krave 3% Preuzmi katalog Krave 3.0 25
8. “Minevit”   za junad 3% Preuzmi katalog Junad 3.0 25

Proizvodimo i specijalne dodatke ( premixe ) prema zahtjevu kupca!

Svinjarstvo
Red br. Naziv Premix-a Vrste i kategorije životinja Dodavanje u hranu% Pakovanje kg
1. “Minevit”   S-P Prasad 0.5 25
2. “Minevit”   S-TS Svinje u tovu 0.5 25
3. “Minevit”   S-PS Svinje u rasplodu 0.5 25

Proizvodimo i specijalne dodatke ( premixe ) prema zahtjevu kupca!

Ostalo
Red br. Naziv Premix-a Vrste i kategorije životinja Dodavanje u hranu% Pakovanje kg
1. “Minevit”   OK-JJ Jagnjad i jarad u uzgoju 1.0 25
2. “Minevit”   P-FU1 Fazani u uzgoju i tovu 1.0 25
3. “Minevit”   P-FN Fazani u rasplodu 1.0 25
4. “Minevit”   R-P Pastrmka u uzgoju 1.0 25
5. “Minevit”   R-Š Šaran u uzgoju 1.0 25
6. “Minevit”   R-ŠB Šaran u uzgoju – specijal 1.0 25

Proizvodimo i specijalne dodatke ( premixe ) prema zahtjevu kupca!

Trgovačka roba:

Aminokiseline
Red br. Naziv Vrste i kategorije životinja Dodavanje u hranu% Pakovanje kg
1. Metionin sve po recepturi 25
2. Lizin sve po recepturi 25

Adsorbenti
Red br. Naziv Vrste i kategorije životinja Dodavanje u hranu% Pakovanje kg
1. Sintocheck sve 0,1-0,25 25
2. Vitamini sve po recepturi 20-25

Kokcidiostatici
Red br. Naziv Vrste i kategorije životinja Dodavanje u hranu% Pakovanje kg
1. Monensin živina po recepturi 25
2. Maduramicin živina po recepturi 20
3. Salinomicin živina po recepturi 25
4. Lasalocid živina po recepturi 25

 

 Kompjutersko upravljanje procesom proizvodnje

Masina